Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora č. 6/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Nová Polhora