Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 04 záväznej časti Územného plánu obce Nová Polhora, a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 zo dňa 09.09.2010, VZN č. 01/2013 zo dňa 29.11.2023, VZN č. 03/2016 zo dňa 28.01.2016 a VZN č. 01/2018 zo dňa 26.07.2018

Zverejnené
24. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júla 2023 − 8. augusta 2023
Kategória

ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 04 záväznej časti Územného plánu obce Nová Polhora, a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 zo dňa 09.09.2010, VZN č. 01/2013 zo dňa 29.11.2023, VZN č. 03/2016 zo dňa 28.01.2016 a VZN č. 01/2018 zo dňa 26.07.2018

Prílohy