Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Prílohy