Zásady umiestnenia nových pozemkov_JPÚ_Povrazy

Zverejnené
22. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. decembra 2021 − 7. januára 2022
Kategória

Zásady umiestnenia nových pozemkov v konaní Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Nová Polhora, lokalita Povrazy

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VV/JPÚ_Povrazy

Prílohy