ZRUŠENÉ – Zasadnutie obecného zastupiteľstva

16.9.2021 zverejnil/a novapolhora_obec.

Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 16.09.2021, t.j. dnes o 18:00 hod. je zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.