Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

VSD – Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361,(ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území obce Nová Polhora, okres Košice-okolie: že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia,… Čítať viac

Obnovená prevádzka MŠ

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že prevádzka materskej školy bude od 06.10.2021 obnovená.

Obmedzená prevádzka MŠ

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že prevádzka materskej školy bude od 29.9.2021 do odvolania v obmedzenom – poldennom režime z prevádzkových dôvodov.

OZNAM – ZATVORENÁ MŠ

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice bude prevádzka materskej školy prerušená od 10.9.2021 do 14.9.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti detí. Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 16.9.2021.

Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať… Čítať viac

Zber elektroodpadu

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci dňa 31.08.2021 v čase o 8:00 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom spoločnosti bezproblémovú nakládku.

Oznam spoločnosti AGRO PLUS spol. s r. o. Budimír

AGRO PLUS spol. s. r. o. Budimír oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdy so spoločnosťou, že výdaj naturálií za rok 2021 bude v dňoch 02.09.2021 – 11.09.2021. V rovnakom čase sa budú vydávať naturálie aj pre členov spoločnosti a tiež voľný predaj. Vydávať sa bude jarná pšenica a jarný jačmeň. Je potrebné doniesť si vrecia… Čítať viac