Preskočiť na obsah

ZRUŠENÉ – Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 27.9.2023.

Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 27.09.2023, t.j. dnes o 17:00 hod. je zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Náhradný termín – 2.10.2023 o 18:00 hod.