Preskočiť na obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – ZMENA TERMÍNU

Zverejnené 7.11.2023.

Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 8.11.2023, t.j. zajtra o 17:00 hod. je zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Náhradný termín – 9.11.2023 o 17:00 hod.