Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch od 1.7.2022 od 12,00 hod. do odvolania.

Zverejnené 1. júla 2022.
Bez úpravy .