Preskočiť na obsah

Uzavretie lávky pre peších

Zverejnené 3.3.2022.

Kategória

Obec Nová Polhora v zastúpení starostom obce oznamuje verejnosti, že na základe posúdenia statikom je lávka pre peších cez rieku Torysa medzi obcami Nová Polhora – Seniakovce v havarijnom stave a z tohto dôvodu je prechod cez túto lávku zakázaný. Týmto žiadame občanov, aby rešpektovali dopravné značenie a vo vlastnom záujme a v rámci bezpečnosti nevstupovali na objekt lávky.