Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta EMMA KARDASOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 04.08.2021.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac