Prerušenie prevádzky materskej školy

Kategória

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice bude prevádzka materskej školy prerušená od 14.12.2022 do 18.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti detí. Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 19.12.2022.

Zverejnené 13. decembra 2022.
Bez úpravy .