Pozdrav pre starých rodičov

Kategória

Milí starí rodičia, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vám žiaci zo základnej školy v Budimíre zasielajú nasledujúci pozdrav.

Zverejnené 28. októbra 2021.
Bez úpravy .