Obnovená prevádzka MŠ

Kategória

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že prevádzka materskej školy bude od 06.10.2021 obnovená.

Zverejnené 5. októbra 2021.
Bez úpravy .