Preskočiť na obsah

Dôležitý oznam

Zverejnené 4.8.2021.

Kategória

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre informuje rodičov, že od 1. septembra 2021 dochádza k zmene a nárok na dotáciu na stravu bude mať dieťa, ktoré:

1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

2. žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

3. žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa daňový bonus.

Neuplatnenie daňového bonusu sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete na stránke školy. Potvrdenie o hmotnej núdzi a životnom minime vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto doklady je potrebné doručiť do školy najneskôr 9.8.2021 do 12.00 hod. 
V prípade otázok kontaktuje ekonomické oddelenie v škole, pani hospodárku.