Preskočiť na obsah

Africký mor ošípaných

Zverejnené 25.8.2022.

Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie požiadala obec o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia o nákaza Afrického moru ošípaných a to zverejnením letákov.