Africký mor ošípaných

25.8.2022 zverejnil/a novapolhora_obec.

Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie požiadala obec o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia o nákaza Afrického moru ošípaných a to zverejnením letákov.