Vakcinácia psov proti besnote

Dátum a Čas
11. jún 2022 11:00 – 11:30
Miesto
priestor pred obecným úradom

Zverejnené 6. júna 2022.
Bez úpravy .