Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum a Čas
05. máj 2022 11:00 – 13:30
Miesto
Obec - vybrané odberné miesta

Dňa 05.05.2022 v čase od 11:00 hod. do 13:30 hod., pre práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, VSD obmedzí na nevyhnutný čas využívanie elektriny pre vybrané odberné miesta (viď príloha).

Zverejnené 13. apríla 2022.
Bez úpravy .