Preskočiť na obsah

Rozvoj obce

Zrealizované projekty

Bytový dom – 12 bytových jednotiek

Úver (štátny fond rozvoja bývania)628 480,00 €
Dotácia (ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja)22 800,00 €
Ukončenie realizácie projektu2017

Kamerový systém

ktorým je monitorované centrum obce s obecnýmibudovami a verejnými priestranstvami

Schválená výška príspevku2 000,00 €
Ukončenie realizácie projektu2013

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Schválená výška príspevku188 902,86 €
Ukončenie realizácie projektu08/2011

Nadstavba 6 bytových jednotiek – Obecné nájomné byty

Schválená výška príspevku 73 990,00 €
Ukončenie realizácie projektu08/2011

Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa

Rozšírenie skupinového vodovodu Rozhanovce – Kráľovce do obcí Chrastné, Nová Polhora a Hrašovík

Celkové náklady projektu66 698 208,61 €
Ukončenie realizácie projektu05/2011

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Schválená výška príspevku 10 000,00 €
Ukončenie realizácie projekt2011

Výmena okien na materskej škole

Schválená výška príspevku100 000,00 Sk
Ukončenie realizácie projektu2008