Preskočiť na obsah

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika

Strediskovou školou pre obec Nová Polhora je základná škola s materskou školou Budimír.

Základná  škola  s materskou  školou  v Budimíre  je  plnoorganizovaná základná  škola  s právnou subjektivitou.

Súčasťou školy je školské stredisko záujmovej činnosti, školská knižnica, školský klub detí a školská jedáleň.

Adresa:  Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika BudimírBudimír 11, 044 43 Budimír  
Web:zsbudimir.edupage.org
Facebook: Základná škola Budimír

 

Kontaktytelefóne-mail
Riaditeľ školy055 7295 650                     riaditel.zsbudimir@gmail.com
Zástupca školy055 7295 648
Ekonóm školy055 7295 649
Školská jedáleň              055 6958 192
Materská škola  055 6958 192
Fax055 7295 650
Úradné hodiny
Pondelok – Piatok07:00 – 16:00