Preskočiť na obsah

Spádové inštitúcie

Matričný úrad Kráľovce

Adresa:044 44 Kráľovce 196
Kontakty:

Daňový úrad Košice

Adresa:Rozvojová 2 , 041 90 Košice
Kontakty:odkaz
Web:financnasprava.sk

Colný úrad Košice

Adresa:Národná trieda 27, 040 01 Košice
Kontakty:odkaz
Web:financnasprava.sk

Obvodné oddelenie policajného zboru Bidovce

Adresa:Bidovce 115, 044 45
Tel.:     055 696 55 3909619 339 01
Fax:  055 696 58 21

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice – okolie

Adresa:Trieda SNP 35, 040 11 Košice
Kontakty:odkaz

Okresný súd Košice – okolie

Adresa:Štúrova 29, 041 10 Košice
Kontakty:

Okresný úrad Košice – okolie

Adresa:     Hroncova 13, Košice
Kontakty:odkaz

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Adresa: Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Kontakty:odkaz
Web:odkaz

Správa katastra Košice

Adresa:    Južná trieda 82, 040 17 Košice
Kontakty:odkaz
Web:skgeodesy.sk   katasterportal.sk

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice

Adresa:Komenského 52, 040 01 Košice
Kontakty:odkaz

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Adresa:Ipeľská 1, 040 11 Košice
Kontakty:odkaz
Web:ruvzke.sk