Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 2.10.2015

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.10.2015

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nickel Juraj

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 2/2011/6BJ

Začiatok účinnosti 10.9.2015

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.9.2015

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Palaščák Imrich

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 1_2011_6BJ

Začiatok účinnosti 2.10.2014

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.10.2014

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nickel Juraj

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 2/2011/6BJ

Začiatok účinnosti 27.8.2014

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.8.2014

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Palaščák Imrich

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 1_2011_6BJ

Začiatok účinnosti 2.10.2013

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.10.2013

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nickel Juraj

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 2/2011/6BJ

Začiatok účinnosti 4.9.2013

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.9.2013

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Palaščák Imrich

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 1_2011_6BJ

Začiatok účinnosti 25.9.2012

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.9.2012

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nickel Juraj

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 2/2011/6BJ

Začiatok účinnosti 25.9.2012

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.9.2012

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Palaščák Imrich

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena doby nájmu

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva č. 1_2011_6BJ

Začiatok účinnosti 3.10.2011

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.10.2011

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Nickel Juraj

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu č. 2 v 6 BJ

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ
Dodatok k Nájomnej zmluve č. 2/2011/6BJ

Začiatok účinnosti 3.10.2011

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.10.2011

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Palaščák Imrich

Dodávateľ Obec Nová Polhora

Dodávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Dodávateľ - IČO 00324540

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom bytu č. 1 v 6 BJ

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ
Dodatok k Nájomnej zmluve č. 1/2011/6BJ