Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Polhora.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 5.6.2022

Dátum platby 30.5.2022

Dátum evidencie 30.5.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Ing. Andrea Lupták, CA

Dodávateľ - Sídlo Lesná 41, 044 24 Poproč

Dodávateľ - IČO 42096464

Prílohy

Popis

Audit ÚZ 2021 a audit súladu VS s ÚZ 2021

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby 27.5.2022

Dátum evidencie 27.5.2022

Suma s DPH 20,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ SOZA

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Popis

Licencia na verejné použitie hudobných diel – r. 2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 25.6.2022

Dátum platby 27.5.2022

Dátum evidencie 27.5.2022

Suma s DPH 256,08 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Odvoz odpadu – VKK

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby 24.5.2022

Dátum evidencie 24.5.2022

Suma s DPH 90,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Slovak Telekom a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Služby mobilnej siete

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 3.6.2022

Dátum platby 19.5.2022

Dátum evidencie 19.5.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Richard Červeňák

Dodávateľ - Sídlo Sokolia 145/22, 044 31 Sokoľ

Dodávateľ - IČO 46840834

Prílohy

Popis

Odvoz fekálií

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 25.5.2022

Dátum platby 16.5.2022

Dátum evidencie 16.5.2022

Suma s DPH 58,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ ARTEL s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Ploské 142, 044 44 Ploské

Dodávateľ - IČO 17146844

Prílohy

Popis

Kryt na gamatky – kultúrny dom

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 12.6.2022

Dátum platby 12.5.2022

Dátum evidencie 12.5.2022

Suma s DPH 654,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ KOSIT a. s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Odvoz odpadu 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby 11.5.2022

Dátum evidencie 11.5.2022

Suma s DPH 50,42 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s .

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie KD – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.5.2022

Dátum platby 11.5.2022

Dátum evidencie 11.5.2022

Suma s DPH 111,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie MŠ – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 24.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 84,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ Obec Beniakovce - Spoločný obecný úrad Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Kmeťova 20, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Spracovanie miezd – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 12,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ eurobus a. s.

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 04 Košice

Dodávateľ - IČO 36211079

Prílohy

Popis

Dotácia dopravy – 04/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 227,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Polhora

Objednávateľ - Sídlo Nová Polhora 95, 044 44 044 44

Objednávateľ - IČO 00324540

Dodávateľ VSE a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Spotreba el. energie VO – 04/2022