ZRUŠENÉ – Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
5. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2021 − 6. októbra 2021
Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 05.10.2021, t.j. dnes o 18:00 hod. je zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Prílohy