Všeobecne záväzné nariadenie č. 02-2020

Zverejnené
12. júna 2020
Kategória

o ochrannom pásme pohrebiska na území obce NOVÁ POLHORA

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2020

Prílohy