Všeobecne záväzné nariadenie č. 01-2020

Zverejnené
12. júna 2020
Kategória

o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce NOVÁ POLHORA

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2020

Prílohy