Preskočiť na obsah

Slovenská pošta – oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 7. januára 2023
Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. Jana Durkáčová má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 21.12.2022 do 07.01.2023 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.          

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/Jana Durkáčová
Dátum uloženia: 21. decembra 2022
Odberná lehota: 7. januára 2023
Miesto uloženia: Slovenská pošta, pobočka Kráľovce
Odosielateľ: BNP Paribas Cardif
Adresát: Jana Durkáčová

Prílohy

Žiadne prílohy.