Preskočiť na obsah

Slovenská pošta – Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
6. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2022 − 23. júla 2022
Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. JANA LALEG má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore počas úradných hodín v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia, t.j. od 06.07.2022 do 23.07.2022 Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu, bude táto písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručená.                                                                                                                                

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/Jana Laleg
Dátum uloženia: 6. júla 2022
Odberná lehota: 23. júla 2022
Miesto uloženia: Slovenská pošta Kráľovce
Odosielateľ: Exekútorský úrad
Adresát: Jana Laleg

Prílohy

Žiadne prílohy.