Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2022 − 28. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Voľby/KSK/2022

Prílohy