Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
25. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2022 − 27. októbra 2022
Kategória

Prílohy