Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
11. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2023 − 25. januára 2023
Kategória

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta – Milan Durkáč, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 25.01.2023 v čase stránkových hodín.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/Milan Durkáč
Dátum uloženia: 11. januára 2023
Odberná lehota: 25. januára 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Nová Polhora
Odosielateľ: Orange Slovensko, a. s.
Adresát: Milan Durkáč

Prílohy

Žiadne prílohy.