NÁVRH – Záverečný účet obce Nová Polhora a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Zverejnené
17. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2023 − 31. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Návrh/ZÚ 2022

Prílohy