Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Polhora