Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie 4/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni