NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie 1/2023 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora

Zverejnené
26. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2023 − 9. februára 2023
Kategória

o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Návrh/VZN_1/2023

Prílohy