Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie 1/2023 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora