Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Polhora č. 1/2023 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora