Zmena správnych poplatkov pre matriku a osvedčovanie podpisov

Upravené
05. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2018
Od 1. januára 2018 sa menia správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov.
Dôvodom je novela zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.