Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. mája 2018