Vyhlásenie začatia katastrálneho konania

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021