Preskočiť na obsah

Vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu: „Optická sieť M.S. Profi“