Vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu: „Optická sieť M.S. Profi“

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. apríla 2020