Verejná vyhláška – zverejnenie registra pôdneho stavu

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2021