Verejná vyhláška – preložka odtoku MČOV 12 b.j.

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2019