Rozhodnutie – predĺženie platnosti stavebného povolenia

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2017