Rozhodnutie o zmene údajov vykonania projektu pozemkových úprav

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2018