Rozhodnutie o posudzovaní strategického dokumentu

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. apríla 2018