Prerokovanie návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2018