Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2017