Oznámenie o začatí územného konania

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2021