Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2019