Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. apríla 2017